ruch ekologiczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekologiczny Ruch

Definicja Ruch Ekologiczny: rodzaj ruchu społ., który ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom ekol., ochronę środowiska naturalnego człowieka. Pierwsze ekipy r.e powstawały w latach 60. Jednak największy postęp przypadł na 2. poł. lata 70.
i 80. Jedną z w najwyższym stopniu znanych organizacji o zasięgu międzynar. jest Greenpeace. W okolicy niej inne znane organizacje ekol. to Europa Nostra - Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń do spraw Ochrony w Europie Dobytku Kulturalnego i Naturalnego, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WNF), specjalizujący się w ochronie dzikich terenów i zwierząt zagrożonych działaniem człowieka, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekologiczne (INTELCOL), koordynujące badania ekologów z powyżej 100 krajów. Organizacją stanowiącą centrum informacyjne jest Environlink Network

Czym jest ruch ekologiczny znaczenie w Słownik R .