rozwód co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rozwód

Definicja Rozwód: rozwiązanie poprzez sąd, na żądanie małżonków, zawartego małżeństwa. R. może być orzeczony tylko
w razie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. R. nie jest dopuszczalny: jeśli miałby wywołać szkodę małoletnich dzieci małżonków, sprzeczne byłoby to z zasadami współżycia społ., jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba Iż drugi małżonek wyrazi zgodę na r. lub odmowa tej zgody zostanie oceniona poprzez sąd jako sprzeczna z zasadami współżycia społ

Czym jest rozwód znaczenie w Słownik R .