rozporządzenie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rozporządzenie

Definicja Rozporządzenie: akt normatywny wydawany poprzez naczelny organ władzy wykonawczej opierając się na szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, w celu jej wykonania. W upoważnieniu określony jest organ, który jest właściwy do wydania r., zakres spraw przekazanych mu do uregulowania i wytyczne dot. treści aktu. W Polsce, na mocy konstytucji r. ma prawo wydawać: Prezydent RP, Porada Ministrów, Prezes Porady Ministrów, ministrowie, przewodniczący komitetów (na przykład Komitetu Ekonomicznego) sprawujących funkcję naczelnych organów adm. krajów., a również Krajowa Porada Radiofonii i Telewizji

Czym jest rozporządzenie znaczenie w Słownik R .