rousseau jean jacques co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Jacques Jean Rousseau

Definicja Rousseau Jean-Jacques: franc. poeta, filozof, czołowy przedstawiciel Oświecenia, teoretyk umowy socjalnej, współpracownik Ogromnej encyklopedii francuskiej. W swoich pracach (między innymi O początku i zasadach nierówności socjalnej i Umowie socjalnej) wskazywał, Iż człowiek z natury jest dobry, szczęśliwy i wolny. Pojawienie się jednak własności prywatnej doprowadziło do nierówności społ., które otworzyły drogę konfliktom i wojnom.
W obronie przed nimi ludzie zawarli umowę społ. i na jej podstawie powołali kraj. W skutku, człowiek wprawdzie utracił własną naturalną wolność, lecz dostał ją z powrotem w formie chronionej poprzez prawo. Z umowy społ. R. wywiódł zasadę suwerenności ludu, uznając ją za niepodzielną (odrzucił tym samym ideę podziału władz). Nie oznaczała ona jednak prawa większości do decydowania w imieniu mniejszości, zakładała z kolei podporządkowanie interesów jednostkowych biznesom ogółu - woli powszechnej. R. w swoich rozważaniach podkreślał, Iż suwerenność jest najwspanialszym metodą ochrony przed absolutyzmem, równocześnie także krytycznie odnosił się do demokracji. Jego teorie zostały uznane za niebezpieczne dla absolutyzmu, w skutku był prześladowany i zmuszony do emigracji

Czym jest Rousseau Jean-Jacques znaczenie w Słownik R .