rosja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rosja

Definicja Rosja: (Federacja Rosyjska, Rosijskaja Fiedieracyja) - kraj w Europie i Azji, graniczy z Norwegią, Finlandią, Estonią, Łotwą, Białorusią, Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem, Kazachstanem, Mongolią, Chinami. Pow. 17 075 400 km2, ludność 148 mln, w tym 87% Rosjan, stolica Moskwa. R. przejęła sukcesję po ZSRR, który rozpadł się ostatecznie po puczu w 1991, gdy przywódcy trzech rep. - Białorusi, Rosji i Ukrainy zebrani
w Puszczy Białowieskiej zawarli porozumienie o stworzeniu Wspólnoty Niepodległych Krajów. W 1990 Republika Rosyjska ogłosiła deklarację swej suwerenności państwowej, lecz w przeciwieństwie od innych republik związkowych nigdy nie ogłosiła deklaracji niepodległości
i tym samym aktu wystąpienia z ZSRR. Podkreślało to jej szczególną pozycję, ZSRR w sensie prawnym nie upadł, ale właśnie przekształcił się w R. Aktualnie to jest republika federacyjna, na czele państwa stoi prez., organem ustawodawczym jest parlament, a wykonawczym rząd i mianowany poprzez prez. premier. Przypadek wewn. państwie jest wyznaczana poprzez problemy transformacji mechanizmu polit. i gosp. R. weszła na drogę demokracji, chociaż jej stabilność polit. jest ciągle niepewna. Bardzo mocną pozycję mają 2 skrajne ugrupowania, komunist.
i nacjonalist., sprzeciwiające się mechanizmom rozpoczętym w 1990, postulujące odbudowę imperium ros./radz. Społ., aczkolwiek udzielało dotąd poparcia w wyborach prez. B. Jelcynowi, utożsamianemu, mimo przedmiotów dyktatorskich w polityce, z przemianami demokrat.-kapitalist. R., może przychylać się na skutek dramatycznej sytuacji społ.-gosp. do rządów silnej ręki. R. od początku znajduje się w głębokim kryzysie gosp., PKB w 1992 wynosił -20%, inflacja 1500%, kolejne lata przyniosły pozytywne zmiany, chociaż nadal u schyłku lat 90. to jest państwo, który nie dokonał reform mogących trwale uzdrowić gospodarkę, co pokazało całkowite załamanie rynku finansowego we IX 1998. Mimo wszystko państwo dysponuje wielkim potencjałem, może osiągnąć przodującą pozycję w razie pomyślnego zrealizowania reform. Osobnym problemem są tendencje odśrodkowe, powiązane z dążeniami grup etnicznych
i narodów imperium do autonomii albo suwerenności państwowej (na przykład czeczeński konflikt). Polityka zagr. Rosji podporządkowana jest biznesom nar. państwie i ochronie mniejszości ros. żyjącej poza jej granicami (25 mln). R. pragnie zachować swą mocarstwową pozycję, służy temu traktowanie bliskiej zagranicy jako obszaru żywotnych interesów, próba zachowania wpływu na politykę pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej (protesty przeciwko członkostwu tych krajów w NATO), dążenie do posiadania współdecydującego głosu w sprawach globalnej polityki. Realizuje swe cele poprzez współdziałanie z USA i państwami Europy Zach. i poprzez akcentowanie swej niezależności i wyjątkowych praw. Jej aktywność wyraża się także na forum organizacji międzynar. W ONZ zachowała miejsce ZSRR, jest członkiem Północnoatlantyckiej Porady Współpracy i posiada szczególny status w stosunkach z NATO, od 1997 taki szczególny status dostała również w G-7; mimo kontrowersji co do respektowania poprzez nią praw człowieka i demokracji została członkiem Porady Europy, działa także w Radzie Krajów Bałtyckich, próbuje rozwinąć Wspólnotę Niepodległych Krajów

Czym jest Rosja znaczenie w Słownik R .