rodzice co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rodzice

Definicja Rodzice: naturalni i prawni opiekunowie własnych dzieci do czasu osiągnięcia poprzez nie pełnoletności. Odpowiednio z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym r. mają wymóg i prawo do wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem i kierowania jego dorobkiem. Jeśli r. w sposób rażący zaniedbują swe wymagania sąd dla rodziny może pozbawić albo ograniczyć ich władzę nad dzieckiem. Wg Konstytucji RP r. mają prawo do wychowania dziecka odpowiednio z swoimi przekonaniami przy równoczesnym uwzględnieniu stopnia dojrzałości dziecka, a również wolności jego sumienia i wyznania

Czym jest rodzice znaczenie w Słownik R .