reżim polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny Reżim

Definicja Reżim Polityczny: ogół metod i środków, jakimi posługuje się aparat władzy państwowej w relacjach ze społ. W każdym kraju istnieje określony r.p. Odznacza się r.p. demokratyczny, na przykład parlamentarno-gabinetowe, prezydencki i semiprezydencki; niedemokratyczny, na przykład totalitarny ( totalitaryzm), autorytarny ( autorytaryzm), wojskowy - wojsko ingeruje w życie polit. i ekon. państwie i policyjny - życie obywateli jest drobiazgowo reglamentowane, a rola policji w kraju jest większa niż wymagają tego interesy społ

Czym jest reżim polityczny znaczenie w Słownik R .