rewolucja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rewolucja

Definicja Rewolucja: 1. całkowita, fundamentalna i szybka zmiana
w określonej dziedzinie życia społ., intelektualnego czy kult. (na przykład r. naukowo-
-techniczna, r. kulturalna, r. obyczajowa). 2. gwałtowne obalenie istniejącego ustroju polit. i zastąpienie go innym, przy normalnie masowym poparciu społ., któremu towarzyszy użycie przemocy. Takie rozumienie r. upowszechniło się od r. franc. (1789). R. jest różna od zamachu stanu. U podstaw r. leży zwykle ideologia. Uzasadnieniem r. jest konieczność przyspieszenia postępu ludzkości, rozumianego jako ogromny akt wyzwolenia otwierający nową erę. Rzecznikiem takiego poglądu był K. Marks. Doświadczenia XX w. wskazują jednak, Iż pogląd o nieuchronności r. i niesionym poprzez nią postępie (społ., gosp., kult.) nie dają się utrzymać, zważywszy na doświadczenia, jakie przyniosła r. w Rosji (1917) i w innych państwach na wszystkich kontynentach

Czym jest rewolucja znaczenie w Słownik R .