rewolucja naukowo techniczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Techniczna Naukowo Rewolucja

Definicja Rewolucja Naukowo-Techniczna: zapoczątkowany w latach 40. XX w. mechanizm jakościowych przemian w nauce, technice i produkcji, który spowodował przejście w nowy faza rozwoju. Termin wprowadził w 1939 z angielskiego: uczony J.D. Bernal. Fundamentem r.n.t. były epokowe osiągnięcia na przykład w matematyce, cybernetyce, fizyce, chemii. Głównymi elementami r.n.t. są: automatyzacja mechanizmów pracy, możliwości zastosowania nowych źródeł energii (zwł. jądrowe), postęp produkcji materiałów syntetycznych i udoskonalenie środków transportu i łączności. Zauważalny jest także wpływ edukacji i techniki na kult., zwł. na gwałtowny postęp środków masowego przekazu (na przykład telew. satelitarna). R.n.t. spowodowała również zmiany we wszystkich sferach życia społ. m.in skrócenie czasu pracy, zatarcie różnicy pomiędzy robotą fizyczną i umysłową, pomniejszenie się odsetka ludzi zatrudnionych w przemyśle

Czym jest rewolucja naukowo-techniczna znaczenie w Słownik R .