rewolucja informacyjna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Informacyjna Rewolucja

Definicja Rewolucja Informacyjna: mechanizm trwający od 2. poł. XX w., w momencie, gdy rewolucja nauk.-techn. doprowadziła do przełomu w technologii, rozwoju mikroelektroniki. Wywołało to obniżkę cen (a zatem i większą dostępność), ulepszenie wszystkich środków komunikowania. Następuje przyspieszony mechanizm umiędzynarodawiania życia społ. w skali świata, wędrówka idei przybrała masowy charakter i rządy krajów utraciły możność kontroli tego zjawiska, powstrzymania ponadgranicznego przepływu informacji. R.i. zaowocowała różnymi pozytywnymi zmianami, jak produkcja książek, prasy, dostępność do różnych form życia kult. dzięki sieci kin, telew., radiofonii, stała się nieporównywalna z okresem poprzednim. Nowa jakość informacji znaczy także szybszy postęp cywilizacyjny, gosp., nauk., ułatwia mechanizm nauki i pracy. Równocześnie agresja informacyjna, a więc narzucanie swojej wizji świata, interpretacji wydarzeń, stała się dominująca. Dystans pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się dramatycznie rośnie, te drugie nie mają szans na współzawodnictwo w podziale świat. przestrzeni komunikacyjnej, ich dostęp do baz danych jest niewielki, co pogłębia zapaść cywilizacyjną. Władza przesuwa się z szablonowych podmiotów życia polit. na te siły, które dysponują wiadomością, szybkością jej przetwarzania. Międzynar. korporacje finansowo-przemysłowe funkcjonują dzięki nowemu systemowi komunikowania powyżej granicami, mogą równocześnie dokonywać setek tys. różnorodnych transakcji. Sieć internetowa pozwala tworzyć płaszczyznę porozumienia nie podlegającą jakiejkolwiek tradycyjnej kontroli. Zobacz także ład informacyjny

Czym jest rewolucja informacyjna znaczenie w Słownik R .