rewizjonizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rewizjonizm

Definicja Rewizjonizm: rewidowanie, eliminacja, odstępstwo od przyjętych poglądów, idei, umów, porozumień, dążenie do ich zmiany wskutek ponownego zbadania. 1. kierunek ideolog.-polit. w międzynar. ruchu robotniczym negujący fundamentalne teoretyczne i praktyczne zasady marksizmu-leninizmu. Za twórcę r. uważane jest E. Bernsteina. Ożywienie dyskusji teoretycznych w ruchu robot. nastąpiło po XX zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (1956), który zakwestionował nieomylność partii, przyznając się do błędów i zbrodni popełnionych poprzez J. Stalina. Jako rewizjonistyczne określano wówczas wszelakie poglądy głoszące ideę demokratyzacji i humanizacji życia polit. i społ. w państwach (między innymi w Polsce, Jugosławii na Węgrzech) realizujących program budowy socjalizmu, które zarazem kwestionowały między innymi uniwersalizm koncepcji K. Marksa, dyktaturę proletariatu ( dyktatura) czy także teorię walki klas; 2. w znaczeniu prawno-międzynar. - rewizja albo żądanie zwrotu terytoriów, utraconych poprzez wybrane państwa (na przykład Niemcy, Węgry, Bułgaria) w skutku postanowień Traktatu Wersalskiego, podpisanego po I wojnie świat. 3. zmiana status quo drogą r. zawartych układów pokojowych

Czym jest rewizjonizm znaczenie w Słownik R .