reportaż co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Reportaż

Definicja Reportaż: gatunek twórczości publicystycznej, stosunek z wydarzeń i faktów znanych autorowi z własnych, bezpośrednich obserwacji albo z dokumentów źródłowych. R. ma budzić
(u czytelnika, słuchacza, widza) zaufanie do obiektywizmu narratora i autentyzmu przekazu, łączy normalnie wiadomości z próbą interpretacji zaistniałych zjawisk, rzadko przedstawia jednoznaczną ocenę.
R. ukształtował się w prasie najpierw XIX w., potem w konsekwencji rozwoju techniki rozwinął się fotoreportaż, r. filmowy, radiowy i telewizyjny. Z racji na tematykę rozróżnia się r. polit., społ., obyczajowy, kult. itp

Czym jest reportaż znaczenie w Słownik R .