reklama co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Reklama

Definicja Reklama: rozpowszechnianie pewnych informacji dzięki na przykład napisów, plansz (plakaty, tablice), ogłoszeń w środkach masowego przekazu. R. przeważnie używana jest w celu powiększenia sprzedaży, wykreowania popytu na nowe wyroby, przekazania konsumentom informacji o dokonanych poprzez producenta zmianach w swoim wyrobie, kształtowania pozytywnego wizerunku spółki w oczach recenzji publicznej. Odznacza się r. nakłaniającą do zakupu produktu i informującą o produkcie czy jakimś wydarzeniu (na przykład kult., sportowym). Popularną metodą r. jest sponsorowanie - finansowe wsparcie poprzez spółki imprez, organizacji albo osób w sferze rozrywki, sportu, kult. i tym podobne R. uznaje się za główne narzędzie promocji

Czym jest reklama znaczenie w Słownik R .