regulamin parlamentu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Parlamentu Regulamin

Definicja Regulamin Parlamentu: uchwalony poprzez parlament akt normatywny w formie uchwały wnikliwie określający zasady organizacji wewn. danej izby (organy, skład, powoływanie), procedurę legislacyjną ( legislacja), porządek jej prac (zwoływanie posiedzeń, sposób obradowania, debatowania i podejmowania uchwał) i prawa i wymagania deputowanych. R.p. pełni rolę aktu wykonawczego w relacji do regulaminów zawartych w konstytucji, traktowany jest jako istotny obiekt autonomii parlamentu. W Polsce obowiązuje Regulamin Sejmu (1992), Regulamin Senatu (1990), z kolei dla potrzeb doraźnych uchwalany także jest r. Zebrania Narodowego

Czym jest regulamin parlamentu znaczenie w Słownik R .