regionalny system ochrony co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy regionalny system ochrony praw człowieka

Definicja Regionalny System Ochrony Praw Człowieka: obiekt międzynarodowego mechanizmu praw człowieka, uzupełnia uniwersalny mechanizm ochrony praw człowieka ONZ i działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie praw człowieka. Może być bardziej skuteczny niż mechanizm uniwersalny, jeżeli państwa regionu łączy faktyczna współpraca i gotowość akceptacji wspólnych wartości
i norm. Ochrona praw człowieka jest jednym z zadań OJA, OPA, najlepiej rozwinięty mechanizm istnieje jednak w Europie. Składają się nań instytucje i umowy międzynarodowe podpisywane w ramach Porady Europy, KBWE/OBWE, UE

Czym jest regionalny system ochrony znaczenie w Słownik R .