regionalizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Regionalizm

Definicja Regionalizm: 1. przekazywanie części władzy ośrodkom niższego szczebla, działającym na spójnych gosp., kult. obszarach - w regionach. Tendencja charakterystyczna dla krajów wielonarodowościowych, pozwala gdyż uniknąć separatyzmu, konfliktów i secesji, tworząc warunki dla autonomii regionów i współdziałania na przykład w ramach federacji. R. może także służyć rozwiązywaniu problemu nierówności w rozwoju gosp. poprzez pobudzenie oddolnych inicjatyw, lepiej rozwijających się w uwarunkowaniach większej niezależności od władzy centralnej. Wyrazem nasilania się takiej polityki jest między innymi powstawanie w UE formuł współpracy regionów ( Komitet Regionów); 2. forma współpracy krajów na terytorium. Organizacje regionalne służą współdziałaniu w dziedzinie pokoju i bezp., współpracy gosp. i kult., znalazło to poparcie zawarte w Pakcie Ligi Narodów i Karcie ONZ. Na takich podstawach działają na przykład Organizacja Jedności Afrykańskiej, Organizacja Krajów Amerykańskich, Liga Arabska, Porada Europy, UE

Czym jest regionalizm znaczenie w Słownik R .