reforma polityczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczna Reforma

Definicja Reforma Polityczna: stopniowe i długookresowe przekształcania istniejącego mechanizmu politycznego, nie naruszające jednak podstaw prawno-ustrojowych. Celem r.p. jest normalnie przeprowadzenie zmian ilościowych (na przykład powiększenie równości szans polit. poprzez zniesienie niektórych cenzusów wyborczych), a nie jakościowych (na przykład usuwanie elity sprawującej władzę). R.p. w przeciwieństwie od rewolucji respektuje kluczowe zasady danego porządku prawnego i nie podważa podstaw istniejącego mechanizmu polit. (na przykład własności prywatnej, pluralizmu polit., podziału władz). Źródłem r.p. mogą być między innymi: zgłaszane poprzez różne ekipy socjalne, partie polit., związki zawodowe żądania dot. zaspokojenia niektórych potrzeb społ. (na przykład podniesienia poziomu nauczania, likwidacji bezrobocia) bądź zmiany rozmiarów i dystrybucji dóbr; przyrost liczby i siły konfliktów, podważających istniejący porządek społ.; niska efektywność mechanizmu polit., powodująca nasilenie się napięć społ.; pojawienie się żądań wprowadzenia zmian w ekipie sprawującej władzę; przenikanie wzorów i doświadczeń z innych krajów

Czym jest reforma polityczna znaczenie w Słownik R .