reagan ronald co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ronald Reagan

Definicja Reagan Ronald: prez. USA w latach 1981-89, z ramienia Partii Republikańskiej, której był członkiem od 1962 podwójnie gubernator stanu Kalifornia (1966-75). Jego prezydentura charakteryzowała się radykalnym zwrotem
w kierunku konserwatywnych założeń
w gospodarce, między innymi redukcją podatków, ograniczeniem kosztów na cele społeczne, podniesieniem stóp procentowych. Ożywieniu gospodarki miał także służyć intensywny wyścig zbrojeń, włącznie z ideą gwiezdnych wojen. Ta ostatnia sprawa była także rezultatem jego koncepcji w polityce zagr., zdecydowanie antykomunistycznej. Wyraziło się to między innymi we wspieraniu powstańców w afgańskiej wojnie przeciw interwencji radz., interwencji zbrojnej w Grenadzie, wsparciu sił antylewicowych w Nikaragui ( Iran-contras afera), Salwadorze, sankcjach gosp. wobec Polski po wprowadzeniu stanu wojennego. W praktyce ówczesne relacje Wschód-Zachód powróciły do stanu zimnej wojny. Po rozpoczęciu poprzez M. Gorbaczowa pierestrojki R. dostrzegł sposobność zmiany sytuacji, co zaowocowało rozmowami rozbrojeniowymi, układem o likwidacji rakiet krótkiego i średniego zasięgu i odprężeniem międzynar. "Reaganizm", podobnie jak bryt. "thacheryzm" stał się charakterystyczną właściwością polityki gosp. i zagr. lat 80

Czym jest Reagan Ronald znaczenie w Słownik R .