rasizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rasizm

Definicja Rasizm: teoria głosząca, że zróżnicowanie rasowe, wyrażające się w cechach zewn. człowieka (budowie, kolorze skóry) ma zasadnicze znaczenie dla wartości i potencjalnych możliwości ludzi.
Wg rasistów istnieją więc rasy wyższe
i niższe, lepsze i gorsze, a to natomiast uprawnia do innego traktowania ludzi, ograniczania praw "podludziom", uprzywilejowywania "nadludzi". Intelektualną podbudowę r. stworzyli franc. etnolog J.A. Gobineau i z angielskiego: filozof H.S. Chamberlain, z końcem XIX w. Gobi-neau postawił tezę, że najwyżej w hierarchii ras stoi odmiana aryjska rasy białej
i nie wolno dopuszczać, aby doszło do jej degeneracji wskutek mieszania się ras. Idee te stały się podbudową antysemityzmu, nazizmu i zaowocowały holocaustem Żydów i tragedią Słowian i Cyganów. R. był także elementem polityki kolonialnej i niewolnictwa, usprawiedliwiał eksploatację ludzi, odbieranie im elementarnych praw i życia.
Narody "wyższe" czuły się uprawnione do podboju narodów "niższych", w imię niesienia cywilizacji i kult. R. najdłużej przetrwał jako oficjalny obiekt mechanizmu polit. w Republice Południowej Afryki, w formie apartheidu

Czym jest rasizm znaczenie w Słownik R .