raport thanta co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Thanta U Raport

Definicja Raport U Thanta: raport przedstawiony poprzez Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta na sesji Zebrania Ogólnego w 1968, zatytułowany Człowiek
i jego środowisko. Zawierał on lista zagrożeń ważnych dla ludzkości i wzywał do współpracy w rozwiązywaniu ich poprzez całą społeczność międzynarodową. W ten sposób po raz pierwszy na forum międzynar. pojawiła się sprawa globalnych problemów

Czym jest Raport U Thanta znaczenie w Słownik R .