rada wzajemnej pomocy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Definicja Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej: międzynar. organizacja gosp. skupiająca państwa socjalistyczne. Powołana w 1949, rozwiązana w 1989, kiedy przewarzająca część jej członków odrzuciła zasady gospodarki socjalistycznej i rozpoczęło mechanizm transformacji w stronę gospodarki rynkowej. Początkowo do RWPG należały Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Polska, Rumunia, Węgry
i ZSRR, potem dołączyły także Kuba, Mongolia i Wietnam. Z racji na panujący w takich państwach centralnie planowany mechanizm gospodarki nie można było osiągnąć typowych form integracji gospodarczej (unia celna, strefa wolnego handlu). Narzędziem integracji było podejmowanie wspólnych decyzji dot. handlu zagr., przemysłu, wydobycia surowców i rozwijano współpracę w zakresie edukacji i techniki. ZSRR jako kraj z największym potencjałem dyktowało warunki pozostałym krajom członkowskim RWPG, tym bardziej Iż w rozliczeniach handlowych nie występowała żadna waluta wymienialna zastąpiona poprzez tak zwany rubel transferowy, którego rzeczywistej wartości w zasadzie nie sposób było ustalić. Poważne różnice w rozwoju poszczególnych państw uniemożliwiały sensowną współpracę

Czym jest Rada Wzajemnej Pomocy znaczenie w Słownik R .