rada unii europejskiej co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europejskiej Unii Rada

Definicja Rada Unii Europejskiej: główna organizacja decyzyjna Wspólnot Europejskich, do Traktatu z Maastricht zwana Poradą Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie różnych resortów, na przykład min. spraw zagr., rolnictwa, przemysłu, transportu i tym podobne w zależności od zagadnienia będącego obiektem obrad, reprezentują 15 krajów członkowskich. Przewodnictwo Porady wymienia się w cyklu półrocznym, do 1995 w porządku alfabetycznym, aktualnie wg ustalonej kolejności (1999 - Niemcy i Finlandia, 2000 - Portugalia i Francja, 2001 - Szwecja
i Belgia, 2002 - Hiszpania i Dania). Decyzje Porady są opracowane poprzez Coreper ( Komitet Stałych Przedstawicieli), wspomagany poprzez komitety krajowe złożone z urzędników poszczególnych ministerstw. Sekretariat Generalny Porady mieści się w Brukseli. Zadaniem Porady jest koordynacja głównych polityk ekon. krajów członkowskich. W tym celu stanowi prawo Wspólnot w formie rozporządzeń, instrukcji, decyzji, dzieląc swe kompetencje w części z Parlamentem Europejskim. Głosowanie przeważnie oparte jest na zasadzie większości kwalifikowanej głosów, w wyjątkowo ważnych kwestiach - jednomyślnie

Czym jest Rada Unii Europejskiej znaczenie w Słownik R .