rada społeczno gospodarcza co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rada Społeczno-Gospodarcza ONZ

Definicja Rada Społeczno-Gospodarcza Onz: organ Organizacji Narodów Zjed., ma nadzorować realizację szczególnych programów społ. i gosp. ONZ i wyspecjalizowanych agend. Złożona jest z 54 przedstawicieli krajów członkowskich wybieranych na 3 lata wg klucza geogr. (14 krajów z Afryki, 11 - Azji, 10 Ameryki Południowej, 13 - wysoko uprzemysłowionych i 6 - Europy Środkowo-Wschodniej). 1/3 składu jest zmieniana co rok. RSG posiada 5 stałych regionalnych Komisji i kilka zajmujących się określoną dziedziną na przykład postępem społ., demografią, prawami człowieka, narkotykami. Aktualnie wytworzyła się nadzwyczajnie rozbudowana i skomplikowana struktura powiązań Porady z wieloma agendami, komisjami, doraźnymi programami, jest ona stroną w szczególnych umowach z organizacjami wyspecjalizowanymi. Powodem rosnącego znaczenia Porady jest fakt coraz większej roli współpracy i pomocy gosp. w relacjach międzynar. Stało się to widoczne już w momencie, gdy następne państwa kolonialne wchodziły na drogę suwerenności, oczekując od ONZ w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie ekon. i społ

Czym jest Rada Społeczno-Gospodarcza ONZ znaczenie w Słownik R .