rada rodziców co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rodziców Rada

Definicja Rada Rodziców: organ reprezentujący rodziców uczniów danej szkoły, powołany do współdziałania ze szkołą w dziedzinie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dot. kształcenia, wychowania i opieki. R.r. ma prawo występować z wnioskami i opiniami do dyrektora, porady pedagogicznej i porady szkoły. Może także gromadzić, w celu wspierania działalności szkoły, fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł

Czym jest rada rodziców znaczenie w Słownik R .