rada polityki pieniężnej co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pieniężnej Polityki Rada

Definicja Rada Polityki Pieniężnej: jeden z organów Narodowego Banku Polskiego (w okolicy Prezesa NBP i Zarządu NBP). Wg Konstytucji w skład RPP wchodzi Prezes NBP jako przewodniczący i osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów powoływane na 6 lat w równej liczbie poprzez Prezydenta Rzeczpospolitej, Sejm i Senat. RPP określa corocznie założenia polityki monetarnej i przedkłada je Sejmowi jednocześnie z przedłożeniem poprzez Radę Ministrów ustawy budżetowej. Pośrodku 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego RPP składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki monetarnej. Szczegółowe zadania porady to ustalanie wysokości stóp procentowych NBP. Zobacz także bank państwowy

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej znaczenie w Słownik R .