rada państw morza bałtyckiego co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rada Państw Morza Bałtyckiego

Definicja Rada Państw Morza Bałtyckiego: regionalne forum współpracy krajów basenu M. Bałtyckiego, istnieje od 1992.
W jej skład wchodzą: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja. Min. spraw zagr. tych państw spotykają się na dorocznych sesjach, z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej. Kilka razy w roku spotyka się Komitet Wyższych Urzędników, jego prace wspomaga tak zwany Trójka, gdzie skład wchodzą dotychczasowy, aktualny i przyszły przewodniczący Porady. Działa także Komisarz do spraw instytucji demokr. i praw człowieka. Porada zajmuje się koordynacją działań w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego Bałtyku, rozwoju infrastruktury energetycznej i transportowej, zacieśnianiem więzi z Unią Europejską

Czym jest Rada Państw Morza Bałtyckiego znaczenie w Słownik R .