rada nadzorcza co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Nadzorcza Rada

Definicja Rada Nadzorcza: organ sprawujący kontrolę nad działalnością gosp. firmy
(a również przedsiębiorstwa spółdzielczego). Do jej obowiązków należy przeprowadzanie badań nad stanem finansowym spółki, sprawozdaniami zarządu i przedkładanie pisemnych wyników tych badań walnemu zgromadzeniu. Nie ma uprawnień w zakresie kierowania firmą. Członkowie r.n. nie mogą być ani członkami zarządu, ani pracownikami przedsiębiorstwa

Czym jest rada nadzorcza znaczenie w Słownik R .