rada europejska co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europejska Rada

Definicja Rada Europejska: obiekt struktury instytucjonalnej Wspólnot Europejskich. Pozostaje poza systemem instytucjonalnym traktatów wspólnotowych. Początki RE wiażą się ze szczytami przywódców krajów członkowskich Wspólnot (od 1961). Miejsce RE w strukturze WE zostało potwierdzone w Jednolitym Akcie Europejskim i Traktacie o UE. Ma ona inspirować politykę UE, stwarzać warunki dla rozwiązania najtrudniejszych kwestii i podejmować kierunkowe decyzje. Aktualnie w jej skład wchodzi przewodniczący Komisji Europejskiej. RE zbiera się przynajmniej dwa razy w roku, pod przewodnictwem państwie, który obecnie przewodniczy Radzie UE

Czym jest Rada Europejska znaczenie w Słownik R .