racja stanu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Stanu Racja

Definicja Racja Stanu: wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami. Ma charakter długofalowy i wynika z sytuacji międzynar. państwa. Charakterystyczne cechy r.s.: suwerenność, niepodległość i integralność terytorialna, ochrona bezpieczeństwa państwa, nar. tożsamości, możliwości rozwojowych państwie. R.s. służy polityka zagr., dobór sojuszników, koordynacja poczynań wszystkich organów państwa i uzyskiwanie akceptacji ze strony obywateli. Zobacz także polityka zagraniczna RP

Czym jest racja stanu znaczenie w Słownik R .