rachunek wyników co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyników Rachunek

Definicja Rachunek Wyników: sprawozdanie finansowe dot. wyniku finansowego przedsiębiorstwa sporządzane na określony czas (przeważnie miesięczne albo roczne) w celu przedstawienia aktualnego stanu finansowego spółki, struktury jej przychodów i kosztów

Czym jest rachunek wyników znaczenie w Słownik R .