quebeck co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Quebeck

Definicja Quebeck: aktualnie jedna z prowincji Kanady, niegdyś region franc. kolonizacji w Ameryce Północnej, pow. 1541 tys. km2, ludność powyżej 6,5 mln. Mimo przejęcia w 1763 poprzez Ogromną Brytanię zachowała mocną tożsamość kult., co w latach 60. przejawiło się w dążeniach autonomicznych, separatystycznych
a nawet działań terrorystycznych prowadzonych poprzez Front Wyzwolenia Q. Uzyskiwali oni poparcie Francji Ch. de Gaulle'a, co spowodowało protesty Kanady. Kryzys został powstrzymany przez politykę premiera P. Trudeau w latach 70., który między innymi zrównał w prawach jęz. franc. z angielskiego, jednak powolność reform mogących przynieść autonomię, zaostrzyła znów nastroje. Istniejąca od 1968 Partia Q. zainicjowała referendum w kwestii suwerenności (1980) i aczkolwiek je przegrała (60% - przeciw), to problem pozostał. Nie załatwiło go podpisanie w 1987 porozumienia przyznającego specjalne przywileje mieszkańcom, gdyż inne prowincje nie wyraziły na nie zgody. Także w 1992 referendum powszechne odrzuciło sposobność przyznania Q. specjalnego statusu

Czym jest Quebeck znaczenie w Słownik Q .