przywileje immunitety co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne

Definicja Przywileje I Immunitety Dyplomatyczne I Konsularne: rodzaj specjalnych uprawnień przysługujących państwu i jego przedstawicielom na terenie państwa przyjmującego. Uprawnienia te zapewniają niezależność i bezpieczeństwo przy wykonywaniu swoich funkcji. Ich kształt określają konwencje wiedeńskie o relacjach dyplomatycznych (1961) i konsularnych (1963). Ustanawiają one między innymi, że przywilejami rzeczowymi są: nietykalność pomieszczenia urzędowego misji dypl. i mieszkań szefów i personelu dypl., korespondencji, pojazdów oznakowanych literami CD (korpus dypl.), prawo użycia symboli nar. - flagi, godła na budynku misji. Przywilejami osobowymi są natomiast: nietykalność osobista, niepodleganie jurysdykcji karnej, cywilnej, adm. państwa przyjmującego, zwolnienie z opłat i podatków, odprawy celnej i koszty cła, przywileje ceremonialne. Przywileje konsularne przysługują
w węższym zakresie. Zobacz: relacje dyplomatyczne, relacje konsularne, dyplomacja

Czym jest przywileje i immunitety znaczenie w Słownik P .