przysposobienie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Przysposobienie

Definicja Przysposobienie: przyjęcie obcej osoby do rodziny i ustanowienie więzi prawnych, jakie istnieją pomiędzy rodzicami i dziećmi w rodzinie naturalnej.
O p. orzeka sąd dla rodziny. Przysposobić można tylko osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra. Z wnioskiem o p. występuje lub jedna osoba (jeśli pozostaje ona w związku małżeńskim potrzebna jest zgoda drugiego małżonka) lub małżonkowie. Do p. potrzebna jest zgoda samego dziecka (przysposabianego), które ukończyło 13 lat i zgoda jego rodziców (bądź opiekuna), chyba Iż zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej, są nieznani lub nie można się
z nimi porozumieć

Czym jest przysposobienie znaczenie w Słownik P .