przymus wyborczy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyborczy Przymus

Definicja Przymus Wyborczy: właściwe z prawem, użytkowane poprzez kraj środki oddziaływania (na przykład przez kary pieniężne) na obywateli, mają na celu nakłonienie ich do wzięcia udziału w wyborach. W większości krajów demokr. uczestnictwo w głosowaniu jest prawem, nie zaś obowiązkiem. W 4 państwach, jest to w Australii, Belgii, Singapurze i Wenezueli istnieje p.w., którego wykorzystywanie wynika z poglądu, że obowiązkiem każdego obywatela jest wykazanie się min. choćby troską o kwestie państwa. Dlatego także na osoby nie biorące udziału w akcie wyborczym nakłada się, odpowiednio z prawem, karę finansową albo więzienia (Wenezuela). Konstytucja włoska natomiast wprawdzie nakłada wymóg uczestniczenia w głosowaniu, lecz nie przewiduje jednak ?Xadnych sankcji przeciwko tym obywatelom, którzy nie brali w nim udziału. W Nowej Zelandii i Urugwaju z kolei udział w głosowaniu nie jest obligatoryjny, lecz obywatele muszą się zarejestrować w spisie wyborców pod groźbą kary finansowej

Czym jest przymus wyborczy znaczenie w Słownik P .