przestrzeń powietrzna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Powietrzna Przestrzeń

Definicja Przestrzeń Powietrzna: region powietrzny rozciągający się nad terytorium lądowym i morskim państwa bądź nad morzem otwartym i nad terytoriami nie podlegającymi żadnemu zwierzchnictwu. W tym drugim przypadku p.p. jest otwarta dla wspólnego użytkowania poprzez wszystkich. Z kolei p.p. przynależna określonemu państwu podlega jego całkowitej suwerenności. Znaczy to, że ?Xadne statki powietrzne nie mają prawa naruszać jej obszaru bez zgody danego państwa. Sprawy te regulują aktualnie: konwencja chicagowska z 1944, układ o tranzycie międzynar. służb powietrznych i o międzynar. transporcie lotniczym. Organem kontrolującym przestrzeganie układów jest Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Problemem pozostaje z kolei ustalenie górnej granicy p. p. Zobacz także przestrzeń kosmiczna

Czym jest przestrzeń powietrzna znaczenie w Słownik P .