przestępstwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Przestępstwo

Definicja Przestępstwo: zawiniony gest, społ. niebezpieczny, zakazany pod groźbą kary. Pol. kodeks postępowania karnego dzieli p. na: zbrodnie i występki (kryterium wysokości kary); p. umyślne - gdy sprawca chce popełnić gest zakazany na przykład kradzież, zabójstwo; p. nieumyślne - wywołane lekkomyślnością na przykład spowodowanie Zgonu poprzez kierowcę (kryterium rodzaju winy); p.
z działania - na przykład podrabianie pieniędzy czy bigamia i p. zaniechania - na przykład nie usiłowała pomóc tonącemu (kryterium aktywności); p. skutkowe - na przykład Zgon człowieka; p. bezskutkowe - narażenie na niebezpieczeństwo. Odznacza się również p. ścigane z urzędu - sprawcy ścigani są poprzez organy państwa ( prokuraturę) z wyjątkiem woli czy inicjatywy oskarżonego i p. ścigane na wniosek - złożone poprzez osobę pokrzywdzoną na przykład zgwałconą. Zobacz także: odpowiedzialność karna, występek, wykroczenie

Czym jest przestępstwo znaczenie w Słownik P .