przedsiębiorstwo państwowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Państwowe Przedsiębiorstwo

Definicja Przedsiębiorstwo Państwowe: samodzielny, samorządny i samofinansujący się podmiot gosp. stworzony i nadzorowany poprzez naczelne organy adm. państwowej, terenowe organy adm. Krajów. albo Narodowy Bank Polski (albo inny bank państwowy). P.p. dzieli się na: przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (elektrownie, przedsiębiorstwa wodociągowe i tak dalej) i przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych (zajmują się zwykłą działalnością gospodarczą). Od 1993 wprowadzony został Program Powszechnej Prywatyzacji, którego celem jest prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Czym jest przedsiębiorstwo państwowe znaczenie w Słownik P .