prywatyzacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prywatyzacja

Definicja Prywatyzacja: zmiana formy własności przedsiębiorstwa państwowego poprzez przekazanie jego majątku osobom prywatnym. Istnieją 3 metody p.: 1. kapitałowa - przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, podlegającą regulacjom kodeksu handlowego. Faza ten zwany jest komercjalizacją. Drugim etapem jest udostępnienie wszystkich udziałów albo akcji JSSP na rynku publicznym poza pulą 20% akcji albo udziałów udostępnionych po preferencyjnych cenach (zazwyczaj ok. 50% ceny) pracownikom prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Udostępnianie udziałów na rynku publicznym dzieje się poprzez przetarg, a więc publiczne ogłoszenie oferty sprzedaży albo wskutek rokowań z wybranymi inwestorami; 2. likwidacyjna - bezpośrednia sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego, przeniesienie jego majątku do innej firmy, bądź oddania na określony czas majątku przedsiębiorstwa innej firmie do odpłatnego zastosowania; 3. założycielska - powstanie całkiem nowego przedsiębiorstwa prywatnego z majątku przedsiębiorstwa prywatyzowanego. Od 1993 wykonywany jest Program Powszechnej Prywatyzacji, którego celem jest przekształcenie przedsiębiorstw państwowych. Zobacz także: leasing, dzierżawa

Czym jest prywatyzacja znaczenie w Słownik P .