prowokacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prowokacja

Definicja Prowokacja: wszelka zaplanowana i podstępna działalność, która ma na celu nakłonienie do określonego postępowania. 1. termin występuje w prawie karnym, znaczy lub nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa, lub wyzywające zachowanie pokrzywdzonego, prowadzące do znieważenia go bądź uderzenia; 2) w życiu politycznym p. związana jest z podstępną działalnością sekretnych agentów w jakiejś organizacji (na przykład partii polit.), która szkodzi jej. P. użytkowana jest zazwyczaj, poprzez siły będące u władzy, w walce z opozycją antysystemową bądź rządową. Staje się wówczas pretekstem do wykorzystania represji albo znacznego ograniczenia praw i wolności obywatelskich

Czym jest prowokacja znaczenie w Słownik P .