prowizja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prowizja

Definicja Prowizja: (z łaciny provisio - przezorność, zapobiegawczość) - płaca pobierane poprzez instytucję, osobę prawną albo osobę fizyczną za pomoc w zawarciu transakcji. Przeważnie jej wysokość określana jest procentowo od wartości transakcji

Czym jest prowizja znaczenie w Słownik P .