proudhon pierre joseph co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Joseph Pierre Proudhon

Definicja Proudhon Pierre Joseph: franc. przedstawiciel socjalizmu, jeden z artystów ruchu anarchistycznego. Przeciwnik kapitalizmu, sposobność jego naprawy upatrywał w programie stopniowych reform, których wynikiem miała stać się dominacja drobnej własności prywatnej. W tym celu proponował zniesienie pieniądza i utworzenie banku zamiany, gdzie przyjmowałby dostarczane wyroby, a w dalszym ciągu wydawał bony zamiany upoważniające do zakupu. W ten sposób wyrób stałby się pieniądzem. Drugim celem banku miało być udzielenie robotnikom bezprocentowego kredytu w środkach produkcji i przedmiotach powszechnego użytku. Przestałyby wtedy istnieć klasy społ., a kraj zostałoby zastąpione samorządową federacją gmin wytwórców. P. wywarły znaczący wpływ na ideologię ruchu robotniczego w XIX w., były ostro zwalczane poprzez K. Marksa

Czym jest Proudhon Pierre Joseph znaczenie w Słownik P .