protestantyzm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Protestantyzm

Definicja Protestantyzm: wszystkie Kościoły, sekty i wspólnoty rel. zach. chrześcijaństwa wywodzące się z reformacji w XVI w. i wspólnoty niezależne od katolicyzmu albo prawosławia. Kluczowymi ekipami w ramach p. jest luteranizm, kalwinizm, anglikanizm i wyznania reformatorskie z XVIII i XIX w. - mennonici, unitarianie, independenci, baptyści, kwakrzy, metodyści, adwentyści, mormoni, Świadkowie Jehowy, zielonoświątkowcy. Definicja p. wywodzi się od protestu złożonego w Spirze na sejmie z 1529 obradującym nad konfliktami rel. w Świętym Rzymskim Cesarstwie Narodu Niemieckiego, gdzie książęta
i miasta Rzeszy sprzeciwili się cesarskiemu zakazowi upowszechniania doktryn reformatorskich. Autorzy protestu twierdzili, Iż każdy chrześcijanin w swej wierze i życiu jest odpowiedzialny przed Bogiem i własnym sumieniem, a nie przed hierarchią kościelną. Nazwa objęła wszystkie wyznania reformatorskie od chwili zawarcia pokoju westfalskiego (1648) w Mnster. Fundamentem wspólnot protestanckich jest uznanie Biblii za jedyne źródło wiary, odrzucenie tradycji Kościoła rzym., odpuszczenie grzechów tylko z łaski Boga, kapłaństwo wiernych, spora samodzielność gmin i prawo wolnego zrzeszania się. P. zakładał, Iż kraj nie jest darem Boga, ale organizacją reprezentującą interesy wolnych jednostek, umożliwiając w ten sposób postęp aktywności obywatelskiej, demokracji parlamentarnej i nowoczesnego kapitalizmu. We współ. p. ma miejsce dyskusja nad fundamentalizmem i liberalizmem. Sednem jej jest pytanie, czy
i w jakim stopniu tradycja reformacji nakazuje odrzucenie indywidualizmu, sprawiedliwości, wolności również w sferze prywatnego życia, seksualnego i rodzinnego, wiernych. Zobacz także: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany

Czym jest protestantyzm znaczenie w Słownik P .