protest polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny Protest

Definicja Protest Polityczny: ostre, energiczne wystąpienie przeciw podjętym poprzez rywalizujące ośrodki polit. (na przykład partie polit., zw. zawod.) działaniom, które uważane są za niesłuszne. P.p. może przybierać różne formy: zachowania symboliczne (na przykład noszenie czarnych ubrań, wstążeczek czy plakietek "Solidarności" miało wyrażać protest prze-ciw wprowadzeniu stanu wojennego
w 1981), manifestacje, strajki. Poprzez p.p. obywatele albo ugrupowania polit. mogą wyrażać własne niekorzystne stanowisko wobec istniejącego mechanizmu polit. (p.p. antysystemowy), niezadowolenia społ., względnie przekazać sprawującym władzę informację o swoim stanowisku w danej kwestii polit.
(p. prosystemowy, na przykład manifestacje rolników za wprowadzeniem ceł na zboże)

Czym jest protest polityczny znaczenie w Słownik P .