promulgacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Promulgacja

Definicja Promulgacja: 1. ogłoszenie ustawy albo innego aktu prawnego ( akt normatywny) w urzędowym organie prasowym. To jest warunek wejścia w życie aktu.
W Polsce organami promulgacyjnymi są: Dziennik Ustaw RP, Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski" i wojewódzkie dzienniki urzędowe. 2. stwierdzenie uprawnionego organu państwa, Iż zamknięte zostało postępowanie ustawodawcze, tzn. Iż ustawa doszła odpowiednio z prawem do skutku. P. ustawy przysługuje organowi władzy wykonawczej (w Polsce, prezydentowi), który zarządza jej ogłoszenie w odpowiednim dzienniku urzędowym (w Polsce
w Dzienniku Ustaw RP)

Czym jest promulgacja znaczenie w Słownik P .