program powszechnej co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prywatyzacji Powszechnej Program

Definicja Program Powszechnej Prywatyzacji: wykonywany od 1993 program prywatyzacji przedsiębiorstw krajów.
i ich zmiana na firmy akcyjne, których udziałowcami mają zostać wszyscy dorośli obywatele Polski. Integralną częścią PPP jest program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Każdy obywatel otrzymuje świadectwo udziałowe, które jest papierem wartościowym zbywalnym, co znaczy Iż można je
w każdej chwili odstąpić odpłatnie albo nieodpłatnie każdej osobie albo zamienić na pakiety akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, pod których opieką znajdują się firmy byłych przedsiębiorstw państwowych, a tym samym zdobyć prawa do dywidendy. Akcjami NFI można obracać na giełdzie

Czym jest Program Powszechnej znaczenie w Słownik P .