produkt krajowy brutto co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Brutto Krajowy Produkt

Definicja Produkt Krajowy Brutto: wyrażona w pieniądzu bieżąca wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług przydzielonych do konsumpcji finalnej (nie używanych w dalszym procesie produkcji) produkowanych w gospodarce danego państwie w ustalonym czasie (zwykle rok). Procentowy przyrost PKB
w relacji do poprzedniego roku jest ogólnie przyjętą miarą rozwoju gospodarki danego państwie. Zobacz także Wytwór Narodowy Brutto

Czym jest Produkt Krajowy Brutto znaczenie w Słownik P .