prezydium co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prezydium

Definicja Prezydium: 1) wybieralny, wieloosobowy organ kierowniczy bądź wykonawczy jakiejś instytucji
(na przykład Prezydium Sejmu) albo organizacji; 2) ekipa osób powołana do przewodniczenia jakiemuś gremium, zebraniu, posiedzeniu (na przykład p. zjazdu, p. kongresu)

Czym jest prezydium znaczenie w Słownik P .