prezydium senatu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Senatu Prezydium

Definicja Prezydium Senatu: organ wewn. Senatu RP, tworzą go Marszałek Senatu
i 3 wicemarszałkowie wybrani na pierwszym posiedzeniu Senatu. Do zadań PS należy: 1. ustalanie ogólnych planów pracy Senatu i projektów porządku dziennego najbliższego posiedzenia plenarnego (po zasięgnięciu recenzji konwentu seniorów); 2. przydzielanie do zaopiniowania komisjom senackim projektów ustaw sejmowych i czuwanie nad terminowością prac; 3. omawianie spraw związanych z bieżącymi pracami legislacyjnymi ( legislacja); 4. po zasięgnięciu recenzji Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich uchwalanie statutu projektu budżetu Kancelarii Senatu i dokonywanie wykładni regulaminów przepisu Senatu. W zakres prac PS wchodzą również kwestie powiązane z kontaktami zagr.: wysyła delegacje senatorów do parlamentów innych państw, Porady Europy i Parlamentu Europejskiego, przyjmuje parlamentarzystów zagr. Odpowiednio z regulaminem termin i porządek dzienny posiedzeń PS określa marszałek Senatu. W posiedzeniach tych biorą udział (z głosem doradczym) szef Kancelarii Senatu i osoby zaproszone poprzez marszałka. PS podejmuje uchwały albo inne decyzje większością głosów

Czym jest Prezydium Senatu znaczenie w Słownik P .