prezydent co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prezydent

Definicja Prezydent: 1) w republice, jednoosobowa głowa państwa, w systemie prezydencjalnym także szef rządu. P. wyłaniany jest w drodze wyborów
powszechnych (na przykład Francja, USA) albo pośrednich poprzez zebranie obu izb parlamentu (na przykład Włochy, Niemcy).
W krajach demokrat. do kompetencji p. należy: mianowanie i dymisjonowanie premiera i na jego wniosek ministrów, zwoływanie parlamentu na pierwsze posiedzenie i rozwiązywanie go, obsadzanie wielu stanowisk państwowych, wykorzystywanie prawa łaski; 2) w miastach pow. 100 tys. mieszkańców osoba stojąca na czele samorządowego organu ( zarządu). Czasami tytuł p. nadaje się przewodniczącemu instytucji albo organizacji Zobacz także: prezydencki mechanizm, Prezydent RP

Czym jest prezydent znaczenie w Słownik P .