prezes narodowego banku co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prezes Narodowego Banku Polskiego

Definicja Prezes Narodowego Banku Polskiego: jeden z organów Narodowego Banku Polskiego w okolicy Porady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Odpowiednio z Konstytucją Prezes NBP powoływany jest poprzez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6 lat. Ta sama osoba nie może być prezesem dłużej niż 2 kadencje. P. NBP nie może należeć do żadnej partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej pogodzić się z działalnością urzędu. P. NBP jest przewodniczącym Porady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP. Kluczowym jego zadaniem jest opieka nad działalnością
i postępem banku państwa w Polsce. Zobacz także bank państwowy

Czym jest Prezes Narodowego Banku znaczenie w Słownik P .